De Dijlezonen

De Dijlezonen nemen dit jaar voor het vierde jaar op rij deel aan Amateurama. Die herhaalde deelname is bewust: als oudste toneelvereniging van Leuven, willen De Dijlezonen immers al van bij hun oprichting bovenal een culturele uitlaatklep zijn voor iedereen die zich actief of passief met amateurtheater wilt bezighouden en willen ze zo bijdragen tot de Leuvense gemeenschap. De deelname aan het amateurkunstenfestival dat samenwerking tussen en gemeenschapsgevoel binnen de verschillende verenigingen wilt bevorderen, past dan ook heel erg goed bij de kranige meer dan 100-jarige vereniging.

De Dijlezonen zijn dan misschien de oudste vereniging van Leuven (de vereniging werd opgericht in 1911), ze zijn bovenal, net als hun thuisstad, springlevend. Ieder jaar maken de Dijlezonen vier of vijf theaterproducties, waarvan één in samenwerking met JeugdToneeltroep Dzippie.

De Dijlezonen willen zo goed mogelijk theater maken en proberen dat op alle vlakken te doen: acteurs, decorploeg, technici, grime en ondersteunende functies streven er allemaal naar hun taak zo goed mogelijk en met oog voor kwaliteit en afwerking te vervullen. Dit uit zich ook in de stukkenkeuze. Er wordt gekozen voor voorstellingen die een meerwaarde bieden en waarbij het publiek rijker buiten gaat dan het de zaal is binnengekomen.

Ook geloven De Dijlezonen dat iedereen die theater wilt maken, daartoe de kans moet krijgen en dat ongeacht hun ervaring. Dat strookt niet altijd met het streven naar kwaliteit, maar dat nemen we er graag bij. Theater maken is immers bovenal een sociale activiteit en ieder lid van het team is daarbij even waardevol.

Wie meer informatie wil over De Dijlezonen, om actief mee theater te maken (als acteur of als technisch medewerker) of om meer over het gezelschap te weten te komen kan daarvoor terecht op Dzweb, de website van De Dijlezonen: www.dijlezonen.be of bij Yannick Matthys (personeel@dijlezonen.be). Alle medewerkers zijn welkom, ervaring of niet, als de wil er maar is om de dingen zo goed mogelijk te doen!

Je kan naar de voorstelling 'Desperado' op vrijdag 26 april.