Kneph

KNEPH is een artistiek atelier voor insiders en outsiders waar via eigenzinnige reflectie en multimediale actie diepgaande artistieke processen kunnen gerealiseerd worden.

KNEPH ontwikkelde zich tot een plek waar verschillende werelden elkaar ontmoeten: de insiders en de outsiders. Een insider is voor KNEPH iemand die in het reguliere kunstcircuit zijn plek gevonden heeft; een outsider is degene die daarbuiten staat. Het atelier verruimt op die manier de traditionele visie op sociaalartistieke werking waar het vooral gaat over maatschappelijke uitsluiting.

KNEPH gelooft dat kwetsbaarheid een kwaliteit kan zijn en kunstzinnigheid essentieel menselijk is. KNEPH biedt ruimte, aanmoediging, begeleiding en veiligheid aan kwetsbare kunstenaars, zowel professionelen als eigenzinnige wondermakers die zich om eender welke reden in de marge van het reguliere kunstencircuit bevinden.

Ieder mens is kwetsbaar.

Je ziet hen samen met De Corde aan het werk op vrijdag 26 april..