Locina

Film & Videoteam LOCINA komt om de veertien dagen samen in het “Achturenhuis” in Leuven.
Op deze bijeenkomsten vertonen leden hun beelden aan de club. Andere leden geven dan tips ter verbetering, zowel qua beeld, muziek als commentaar.
Samen streven ze naar een eindresultaat dat klaar is om deel te nemen aan wedstrijden, of te tonen aan een ruimer publiek.
Ze houden regelmatig vormingen om hun leden technisch bij te scholen en op de hoogte te houden van de nieuwe mogelijkheden op gebied van klank, beeld en montage.
Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen gebruik maken van het materiaal van de club. Ervaren clubleden zorgen voor technische bijstand.

Je kan 'Natuurfilmen' bekijken op vrijdag in het Achturenhuis.